.
.
.
.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ – CHUYÊN SÂU

Dịch vụ Kế toán nội bộ – chuyên sâu của TIM SEN sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính của doanh nghiệp, để từ đó phối hợp với ban điều hành đưa ra những quyết định quản trị. Thông tin của kế toán nội bộ – chuyên sâu đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp.

89 - KẾ TOÁN NỘI BỘ – CHUYÊN SÂU

Lợi ích của Quý khách hàng:

 • Giảm thiểu chi phí cho bộ máy kế toán.
 • Số liệu luôn được cập nhập chính xác và kịp thời.
 • Đội ngũ kế toán trưởng đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều loại hình doanh nghiệp.
 • Tư vấn hỗ trợ các chính sách và chế độ kế toán mới.
 • Có trách nhiệm giải trình trực tiếp khi quyết toán thuế thực tế.
 • Chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định nếu làm sai.

Giải pháp của TIM SEN:

 • Khảo sát bộ máy hoạt động từ cơ cấu tổ chức tới lĩnh vực hoạt động.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận chức năng.
 • Xây dựng hệ thông mẫu biểu, báo cáo quản trị và các báo cáo đặc thù khác.
 • Xây dựng hệ thông phân tích số liệu và lấy số liệu.
 • Xây dựng là lập tổng hợp các báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm.
 •  Đưa ra một số đánh giá nhận xét về doanh thu và quản trị chi phí theo yêu tố.