.
.
.
.

DỊCH VỤ NHÂN SỰ

Ketoantot.com  thay thế doanh nghiệp tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên. Chúng tôi giải quyết các vấn đề hành chính, quan hệ lao động, chi phí lương thưởng, thuế và bảo hiểm cũng như các công tác nhân sự liên quan như xây dựng nội quy lao động và quản lý năng suất dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật chặt chẽ.

Nhu cầu của Quý khách hàng:

  • Bạn đang tìm một đối tác nhiều kinh nghiệm để giải quyết các công việc về nhân sự, quan hệ lao động, tính lương,để tập trung hơn vào các công tác chuyên môn
  • Bạn cần đảm bảo công tác tuyển dụng và quản lý lao động tuân thủ chặt chẽ các quy định của cơ quan nhà nước, thực hiện tốt các nghĩa vụ theo luật lao động Việt Nam.
  • Sự khác biệt về quy định quản lý đối vói nhân sự trong và ngoài nước khiến bạn lúng túng trong việc quản lý chính sách nhân sự.
  • Bạn muốn tiết kiệm chi phí xây dựng bộ phận hành chính nhân sự nội bộ và được cập nhật liên tục các thông tin mới nhất trong việc quản lý nhân sự.
  • Bạn tìm kiếm gói dịch vụ toàn diện về nhân sự với chất lượng tương xứng với mức phí bạn chi trả.

Giải pháp của Ketoantot.com:

  • TÍNH LƯƠNG
  • TUYỂN DỤNG
  • HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ