Cổ phần ưu đãi

[Chia sẻ] Cổ phần phổ thông là gì? – Những loại cổ phần khác

5 (100%) 1 vote

Hiện tại công ty cổ phần có tối thiểu ít nhất là 2 thành viên sáng lập và không giới hạn số lượng tối đa. Vậy khi vốn góp của các thành viên là cổ phần và các thành viên được gọi là cổ đông. Tùy theo tính chất vốn góp và quyền lợi được hưởng mà cổ phần có nhiều loại. Vậy trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết cổ phần phổ thông là gì? Cổ phần biểu quyết là gì? Và những quy định của các loại cổ phần trong công ty như thế nào.

Trong công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Bên cạnh đó còn có cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các cổ phần ưu đãi khác theo Điều lệ công ty. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết trong nội dung dưới đây.

Cổ phần phổ thông là gì?
Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

Đầu tiên cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc và phổ biến nhất trong công ty cổ phần. Chính vì thế việc nắm rõ những quy định về loại cổ phần và quyền lợi khi trở thành cổ đông phổ thông là rất quan trọng, mình sẽ thông tin chi tiết đến bạn.

Quy định về cổ phần phổ thông

Bạn có thể tham khảo tại điều 80 của Luật doanh nghiệp 2014, còn ở đây mình sẽ tóm tắt ngắn gọn như sau.

Giai đoạn thành lập công ty cổ phần: Tất cả cổ đông sáng lập phải cùng nhau mua trên 20% tổng số CP phổ thông được chào bán. Và sau khi công ty được cấp Giấy CNĐKKD 90 ngày, tất cả các khoản thanh toán để mua cổ phần CP này phải được hoàn tất.

 • Trường hợp cổ đông sáng lập không thanh toán đầy đủ số CP mình đã mua thì có 3 cách giải quyết:
 • Các cổ đông còn lại mua số CP đó theo tỷ lệ sở hữu CP của mình.
 • Bán số CP đó cho một hoặc một số cổ đông sáng lập khác.
 • Bán số CP đó cho người khác không phải là cổ đông sáng lập.
 • Nếu cổ đông sáng lập không mua hết số cổ phần được chào bán thì công ty được phép chào bán trong vòng 3 năm tiếp theo (kể từ khi nhận được Giấy PĐKKD).

Lưu ý: Cũng trong thời hạn 90 ngày sau khi nhận GPKD, doanh nghiệp phải thông báo việc góp vốn CP đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quyền và lợi ích của cổ đông phổ thông

Khi sở hữu cổ phần phổ thông, bạn có những quyền và lợi ích cụ thể như sau:

 • Được quyền tham dự và biểu quyết trong các cuộc hợp Đại hội cổ đông. Mỗi một cổ phần đại diện cho một phiếu biểu quyết.
 • Được nhận cổ tức theo đúng mức quy định của ĐHĐCĐ.
 • Cổ đông phổ thông được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán. Số lượng mua tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của cổ đông đang nắm giữ.
 • Nếu có nhu cầu được tự do chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên trừ 2 trường hợp:
 1. Trong vòng 3 năm kể từ khi công ty được cấp GCNĐKDN, cổ đông chỉ có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông khác. Còn nếu chuyển cho người ngoài thì cần sự đồng ý của ĐHĐCĐ.
 2. Và trong trường hợp trong điều lệ công ty có quy định hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên bạn cần lưu ý những quy định này cần được thể hiện trên cổ phiếu.
 • Bạn có quyền xem, kiểm tra, … các thông tin trong Danh sách cổ đông và yêu cầu sử đổi nếu có sai sót. Và các thông tin trong Điều lệ công ty, biên bản họp và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
 • Nhận lại phần tài sản tương ứng với tỷ lệ cổ phần khi công ty phá sản. Tuy nhiên cổ đông nắm giữ CP phổ thông sẽ là đối tượng cuối cùng được chia phần trong trường hợp này.

Vậy đây là loại cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao tuy nhiên cũng khá rủi ro, các nhà đầu tư cần lưu ý.

Cổ phần ưu đãi

Khi mua cổ phần ưu đãi thì bạn cần lưu ý các quy định trong Điều lệ công ty. Đồng thời các loại CP này cũng do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ phần ưu đãi
Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Là loại cổ phần mà khi cổ đông nắm giữ có quyền biểu quyết nhiều hơn so với cổ đông phổ thông. Còn nhiều hơn bao nhiêu thì phải căn cứ theo quy định của Điều lệ riêng của từng công ty bạn nha.

Bên cạnh cổ phần ưu đãi được ĐHĐCĐ quy định, và ghi nhận trong Điều lệ công ty. Thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau theo quy định tại Điều 116 của Luật Doanh nghiệp 2014, mình sẽ tóm tắt như sau:

 • Đối tượng được nắm giữ CP ưu đãi biểu quyết: Chính phủ và cổ đông sáng lập.
 • Sau 03 năm (khi có Giấy CNĐKDN), cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ hết hiệu lực và phải chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông có quyền: biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Được hưởng các quyền lợi cổ phần phổ thông.
 • Không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Khi sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ đông sẽ nhận cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của CP phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Về quyền lợi thì được hưởng các đầy đủ như cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông. Tuy nhiên sẽ không được quyền tham gia biểu quyết hay dự họp Đại HĐCĐ, cũng như không được đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Giống như tên gọi, bạn sẽ được hoàn lại vốn góp theo yêu cầu hoặc tại một thời điểm cụ thể được ghi trên cổ phiếu của CP ưu đãi hoàn lại.

Quyền lợi của cổ đông khi sở hữu loại CP này giống như quyền lợi của cổ đông phổ thông. Đặc biệt được quyền yêu cầu hoàn vốn. Tuy nhiên, cổ đông sẽ không được quyền biểu quyết, dự họp Đại HĐCĐ, đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát.

Vậy bạn đã hiểu rõ về cổ phần phổ thông là gì, cũng như các loại cổ phần ưu đãi trong công ty cổ phần rồi đúng không! Như vậy mỗi loại cổ phần sẽ tạo ra quyền, lợi ích, cũng như hạn chế khác nhau cho cổ đông sở hữu nó, bạn cần nắm rõ. Và một điều cần lưu ý nữa là cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành CP phổ thông nhưng ngược lại cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi nha. Hi vọng những thông tin trên giúp ích cho bạn.

Chúc bạn thành công!