Chi nhánh hạch toán độc lập

[Tìm hiểu] Chi tiết về chi nhánh hạch toán độc lập là gì?

5 (100%) 1 vote

Bạn đang có nhiều thắc mắc về chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc? Hai loại này rất dễ phân biệt, các bạn tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Chi nhánh hạch toán độc lập là gì?

Hiện nay, nhiều công ty thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, đại lý. Nhưng bạn đã hiểu rõ về chi nhánh? Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân. Chi nhánh sẽ là đơn vị thực hiện một phần hay toàn bộ chứ năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng ủy quyền. Tuy nhiên, ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Và chi nhánh hạch toán độc lập là đơn vị sẽ hoạt động như một đơn vị độc lập, trụ sở chính chỉ chịu trách nhiệm làm báo cáo tài chính hợp nhất.

Để hiểu rõ hơn, mình sẽ giới thiệu về chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì sẽ tập hợp và chuyển tất cả các số liệu, chứng từ về trụ sở chính để kê khai và quyết toán thuế.

Chi nhánh hạch toán độc lập
Chi nhánh hạch toán độc lập

Đặc điểm

Một số đặc điểm cần lưu ý của chi nhánh độc lập:

  • Có con dấu, MST riêng, sử dụng hóa đơn riêng và có bộ máy kế toán riêng
  • Công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự
  • Công ty cung cấp vốn kinh doanh cho chi nhánh
  • Sau khi nộp thuế, phần kết quả kinh doanh là của công ty
  • Mọi hoạt động của doanh nghiệp phải theo chủ trương, ủy quyền của công ty.
  • Tiến hành theo dõi, lập báo cáo đầy đủ, độc lập với công ty chính và các chi nhánh khác.
  • Phòng kế toán của chi nhánh là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

Vậy các vấn đề về hóa đơn và thuế như thế nào?

Các quy định về chi nhánh hạch toán độc lập

Chi nhánh hạch toán độc lập tự kê khai và quyết toán thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính và quyết toán thuế tại chi nhánh đó, độc lập với công ty.

*Lưu ý: Khi bán hàng hóa thì CN sẽ xuất hóa đơn như bình thường.

Các đặc điểm về chi nhánh hạch toán độc lập đã rõ, vậy nếu doanh nghiệp muốn đăng ký thành lập chi nhánh độc lập thì cần tiến hành như nội dung dưới đây.

->>> Xem thêm: [Tìm hiểu] Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh chi tiết

Đăng ký thành lập chi nhánh hạch toán độc lập

Khi tiến hành đăng ký thành lập chi nhánh độc lập, bạn cần xem xét 2 trường hợp cụ thể:

  • Trường hợp doanh nghiệp chưa thành lập chi nhánh: bạn sử dụng Phụ lục II-11 – Thông báo thành lập chi nhánh. Trong phục lục, tại mục 6.3 bạn chọn hình thức hạch toán là “Hạch toán độc lập” và nộp lên Sở kế hoạch đầu tư.
  • Trường hợp bạn đã thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Lúc này doanh nghiệp sử dụng tờ khai “Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh” – Phục lục II-13. Trong đó nêu rõ nội dung thay đổi và nộp lên Sở kế hoạch đầu tư.

Sau khi tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm, cũng như những quy định về chi nhánh hạch toán độc lập và một ít khái niệm về chi nhánh hạch toán phụ thuộc, chắc bạn đã nắm rõ rồi đúng không! Khi làm kế toán tại chi nhánh hạch toán độc lập thì tất cả các nghiệp vụ phát sinh sẽ được xử lý như một đơn vị độc lập mà không hề liên quan đến trụ sở. Như kế toán trụ sở lưu ý là phải làm báo cáo hợp nhất cho chi nhánh độc lập.

Xem thêm:

Cách đóng dấu chuẩn

 

[Chia sẻ 2018] Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp