hop-dong-tron-goi-co-duoc-dieu-chinh-khong

[Hot] Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh không?

5 (100%) 1 vote

Nhiều doanh nghiệp hoạt động bên ngành xây dựng hiện nay có phát sinh vấn đề trong hợp đồng trọn gói. Đó là trường hợp giá hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh không? Vì vấn đề này được khá nhiều bạn quan tâm nên mình cũng xin phép trả lời để các bạn có thông tin chính xác. Thực ra nếu muốn rõ vấn đề này, bạn chỉ cần đọc Thông tư 07/2016/TT-BXD là hiểu thôi. Nhưng mình sẽ tóm gọn lai cho bạn qua bài viết này nhé!

hop-dong-tron-goi-co-duoc-dieu-chinh-khong
Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh không?

Làm sao để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng?

Việc điều chỉnh được thực hiện trong thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Giá của hợp đồng sau khi điều chỉnh không vượt quá giá gói thầu được phê thì chủ đầu tư được quyền quyết định. Trong trường hợp nếu vượt quá gói thầu được phê thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận.

Khi điều chỉnh hợp đồng, việc điều chỉnh phải được thỏa thuận và đồng ý của các bên. Những quy định về điều chỉnh giá, quy trình, thủ tục phải phù hợp và nhất quán. Phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng.

Khi nào thì hợp đồng trọn gói được điều chỉnh giá?

Hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh giá theo như khối lượng công việc bổ sung hợp lí được cụ thể như sau:

Đối với hợp đồng tư vấn là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện, hoặc công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện.

Đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng.

Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị là những khối lượng nằm ngoài danh Mục thiết bị thuộc phạm vi hợp đồng đã ký ban đầu.

Các trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP mà các bên không lường trước được khi ký hợp đồng, được người quyết định đầu tư chấp thuận.

Điều chỉnh giá trong hợp đồng trọn gói

Ngay khi phát sinh khối lượng công việc ngoài hợp đồng hoặc bổ sung khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia phải thống nhất đơn giá trong công việc này trước khi thực hiện. Khi xác định giá mới, các bên tham gia cần thống nhất với nhau trong đơn hàng trọn gói đã thực hiện và phải được thỏa thuận trong hợp đồng về khối lượng phát sinh trong công việc.

Đối với hợp đồng thi công xây dựng các công trình thì công việc mà không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký sẽ áp dụng đơn giá. Khi ký hợp đồng trọn gói, cần có bảng giá kèm theo để thuận lợi cho việc điều chỉnh giá.

Nếu có xuất hiện trường hợp bất khả kháng thì đơn giá cho các công việc phải khắc phục hậu quả bất khả kháng được xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng.

Như vậy, hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh hay không thì bạn phải xem xét các yếu tố trên và từ đó đưa ra giá thỏa thuận tốt nhất với các bên để có sự thay đổi hợp lí nhé!