cac-khoan-giam-tru-thue-tncn

Các khoản giảm trừ thuế TNCN khi quyết toán thuế bạn phải biết

Rate this post

Bài viết cập nhật lại các khoản giảm trừ thuế TNCN mới nhất hiện nay. Những quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và 92/2015/TT-BTC đã cho thấy có nhiều khoản giảm trừ và những chỉnh sửa mới nhất về nó. Cùng xem qua các khoản giảm trừ thuế TNCN sau nhé!

cac-khoan-giam-tru-thue-tncn
Các khoản giảm trừ thuế TNCN
 1. Giảm trừ gia cảnh

Tiền giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào khoản thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với những khoản thu nhập từ tiền lương tháng hay tiền công của cá nhân cư trú.

a/ Mức giảm trừ gia cảnh

 • Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.
 • Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

b/ Đối tượng nào được tính giảm trừ gia cảnh?

 • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế

Nếu người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều nơi theo tháng, họ có thể lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho mình tại một nơi.

Với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, với trường hợp lần đầu tiên đến Việt Nam cho đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và trời khỏi Việt Nam thì được tính giảm trừ.

Nếu trong năm tính thuế cá nhân mà chưa giảm trừ hoặc giảm trừ chưa đủ cho bản thân 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi quyết toán thuế TNCN.

 • Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Nếu người đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mình.

Trong trường hợp này, người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp cho một mã số thuế và tính giảm trừ từ khi được đăng ký mã số thuế trong năm đó.

Nếu người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì sẽ được tính giảm trừ kể từ khi tháng phát sinh nuôi dưỡng người phụ thuộc. Cái này được thực hiện khi quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Chú ý: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

 1. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện

 • Những khoản bảo hiểm xã hội

cac-khoan-giam-tru-thue-tncn
Các khoản BHXH được giảm trừ thuế TNCN

– Bảo hiểm xã hội

– Bảo hiểm y tế

– Khoản bảo hiểm thất nghiệp

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 • Hưu trí tự nguyện

Các mức đóng bảo hiểm hay hưu trí tự nguyện sẽ được trừ ra khoản thu nhập chịu thuế nhưng không được quá 1 triệu đồng/ tháng. Số tiền này tính luôn cả tiền mà người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả tiền mà người lao động tự đóng.

Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm cấp.

 • Quy định cho người nước ngoài tại Việt Nam, người Việt Nam làm ở nước ngoài

Trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam nhưng làm việc tại nước ngoài đã tham gia vào đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi làm việc thì được trừ các khoản chi phí về bảo hiểm đó và thu nhập chịu thuế từ tiền lương khi tính thuế TNCN.

Nếu cá nhân là người nước ngoài hay người Việt Nam có đóng bảo hiểm  như trên ở nước mà hiện tại đang tạm trú thì cũng được giảm trừ vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm. Nếu không có chứng từ thì tạm giảm trừ thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế.

 • Những khoản bảo hiểm hay Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào thì trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.
 • Chứng từ chứng minh:
 • Bản chụp chứng từ thu tiền của tổ chức bảo hiểm.
 • Xác nhận của tổ chức về khoản thu bảo hiểm khấu trừ, đã nộp.
 1. Trường hợp đóng góp vào từ thiện, nhân đạo hay khuyến học

 • Những khoản được tính

Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật hoặc người già không có nơi nương tựa. Bạn có thể tham khảo thêm Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, Nghị định số 81/2012/NĐ-CP, Nghị định số 109/2002/NĐ-CP và Nghị định số 195/CP để hiểu rõ về những quy định này nhé!

Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo hay quỹ khuyến học được pháp luật quy định. Tham khảo Nghị định số 30/2012/NĐ-CP để hiểu hơn về quy định này nhé!

 • Lưu ý

– Các khoản này phát sinh năm nào thì giảm trừ vào năm đó.

– Nếu không giảm trừ hết thì sẽ không được trừ vào năm tiếp theo.

– Mức giảm tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương của năm tính thuế phát sinh các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Trên đây là tất cả những khoản giảm trừ thuế TNCN bạn cần biết cho việc tính thuế cũng như trừ vào các khoản đóng thuế của mình. Hi vọng bài viết có ích cho bạn!

Chúc bạn thành công!

>>Xem thêm

[Hot] Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh không?

[Chia sẻ] Hạch toán tỷ giá theo thông tư 200 có những điểm mới nào?