Nộp lại báo cáo tài chính

[Giải đáp DN] Nộp lại báo cáo tài chính có được không?

5 (100%) 1 vote

Sau khi đã nộp BCTC, nộp thuế thì doanh nghiệp phát hiện ra sai sót cần chỉnh sửa. Vậy bạn lo lắng liệu mình có thể thay đổi thông tin và nộp lại báo cáo tài chính? Việc sai sót này có bị phạt hay không? Và thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước trong trường hợp này như thế nào?

Doanh nghiệp có được nộp lại báo cáo tài chính không?

Trong quá trình làm việc qua nhiều quý, nhiều năm, nhiều nghiệp vụ và có thể là nhiều nhân viên kế toán khác nhau thì việc sai sót là hoàn toàn hợp lý. Vì thế doanh nghiệp có thể sửa chữa và nộp lại BCTC. Tuy nhiên việc nộp lại hồ sơ kê khai thuế bổ sung phải được thực hiện trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Nội dung được nộp lại là: bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản, báo cáo KQHĐKD, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Bạn không được nộp lại: tờ khai thuế TNDN, tờ khai thuế TNCN, hình thức nộp lại BCTC, gửi công văn nộp lại BCTC tại bộ phận 1 cửa và nộp BCTC qua mạng.

Lưu ý: Nếu sau khi kiểm tra, thanh tra, cơ quan thuế quyết định kết luận, xử lý thuế dẫn đến số thuế GTGT bị thay đổi thì doanh nghiệp phải tiến hành điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Tuy là được điều chỉnh thông tin nhưng doanh nghiệp có bị phạt không? Và mức phạt là bao nhiêu?

Nộp lại báo cáo tài chính
Nộp lại báo cáo tài chính

->>> Xem thêm: [Hướng dẫn] Cách làm báo cáo thuế theo quý

Mức phạt khi nộp lại báo cáo tài chính

Nếu báo cáo tài chính được nộp lại không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì bạn không bị phạt nha. Còn trong trường hợp số thuế TNDN bị thay đổi thì có thể bù trừ sang kỳ sau nếu nộp thừa, còn nếu nộp thiếu thì bạn phải nộp thêm và bị phạt số tiền chậm nộp nữa.

Để tính tiền nộp phạt được tính theo công thức:

Tiền thuế cần bổ sung + Tiền phạt nộp chậm

Trong đó:

Tiền phạt nộp chậm = Tiền thuế cần bổ sung*0.03%/ngày

Số ngày chậm nộp là tổng số ngày tính từ thời điểm phát sinh cho đến ngày doanh nghiệp nộp bù số tiền chậm nộp. Để có thể thực hiện nộp lại báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ dưới đây.

Thủ tục, hồ sơ nộp lại báo cáo tài chính

Căn cứ theo trường hợp nộp lại BCTC nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp và ảnh hưởng đến thuế TNDN thì hồ sơ cũng khác nhau, cụ thể:

  • BCTC nộp lại không làm ảnh hưởng đến thuế TNDN cần nộp thì doanh nghiệp chỉ cần bổ sung số liệu trên BCTC và tiến hành nộp lại qua mạng.
  • Còn nếu BCTC nộp lại làm ảnh hưởng đến thiếu TNDN: thì bạn cần làm bộ hồ sơ gồm mẫu số 01/KHBS và mẫu 03/TNDN.

Lưu ý: Bạn cần chuẩn bị thêm văn bản trình bày lý do, sai sót trong BCTC để lưu trữ và trình cho cơ quan thuế trong trường hợp được yêu cầu.

Doanh nghiệp có thể nộp lại báo cáo tài chính để điều chỉnh thông tin cho chính xác. Tuy nhiên nếu sự thay đổi này làm ảnh hưởng đến thuế thì cần nộp bổ sung, bù trừ và nộp phạt theo mức đã được quy định, bạn cần lưu ý là điều chính trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra và thanh tra thuế.

Xem thêm:

[Giải đáp] Các khoản giảm trừ doanh thu là gì?

 

[Tải và những quy định] Biên bản góp vốn công ty cổ phần cho doanh nghiệp