Hoàn thuế thu nhập cá nhân

[Hướng dẫn] Quy định về hoàn thuế thu nhập cá nhân

5 (100%) 1 vote

Hằng tháng bạn đóng thuế TNCN, đến cuối năm quyết toán thuế nếu trường hợp bị thiếu bạn cần phải nộp bù và nếu thừa bạn có thể yêu cầu được hoàn thuế. Vậy cụ thể thì quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Điều kiện hoàn thuế TNCN

Khi một năm làm việc đã qua, cá nhân tổng kết lại số thuế TNCN mình đã nộp. Xem xét và so sánh với mức thuế phải nộp từ đó để có thể bổ sung hoặc yêu cầu hoàn thuế TNCN. Vậy những trường hợp nào bạn được hoàn thuế TNCN?

  • Bạn được hoàn thuế TNCN chỉ trong 2 trường hợp là số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế bạn cần phải nộp, bạn đã nộp thuế nhưng thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế, trường hợp khác theo quy định cụ thể của cơ quan nhà nước.
  • Bên cạnh đó để được hoàn thuế bạn cần đáp ứng điều kiện: Đã có mã số thuế lúc nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Lưu ý:

Bạn có quyền lựa chọn hình thức hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau với cơ quan thuế (bù trừ cùng cơ quan thuế).

Hoàn thuế thu nhập cá nhân
Hoàn thuế thu nhập cá nhân

->>> Xem thêm: thuế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Biểu thuế này áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế thu nhập cá nhân.

 

Bậc thuế

 

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

 

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

 

Thuế suất (%)

 

1

 

Đến 60

 

Đến 5

 

5

 

2

 

Trên 60 đến 120

 

Trên 5 đến 10

 

10

 

3

 

Trên 120 đến 216

 

Trên 10 đến 18

 

15

 

4

 

Trên 216 đến 384

 

Trên 18 đến 32

 

20

 

5

 

Trên 384 đến 624

 

Trên 32 đến 52

 

25

 

6

 

Trên 624 đến 960

 

Trên 52 đến 80

 

30

Biểu thuế toàn phần

Thu nhập tính thuế Thuế suất (%)
Thu nhập từ đầu tư vốn 5
Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5
Thu nhập từ trúng thưởng 10
Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân 20
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân 0,1
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2

Áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, BĐS, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế quy định tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật thuế TNCN.

Thủ tục hoàn thuế TNCN

Trường hợp công ty thực hiện quyết toán thuế thay cho nhân viên

Trường hợp công ty bạn quyết toán thay cho nhân viên thì được quyền tính toán phần thuế để bù trừ vào kỳ sau hoặc phải hoàn thuế nếu nhân viên có đề nghị hoàn trả. Nếu doanh nghiệp thực hiện hoàn trả thuế TNCN thì chuẩn bị hồ sơ:

  • Mẫu 01/ĐNHT – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước. Các bạn tải mẫu dưới đây:

tai-ve

  • Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN. Lưu ý là người đại diện theo pháp luật của đơn vị cần ký xác nhận cho các chứng từ này.

Trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế

Trong trường hợp này thì bạn chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu 47 hoặc chỉ tiêu 49 trong tờ khai quyết toán thuế (mẫu số 02/QTT-TNCN) khi thực hiện quyết toán thuế. Có nghĩa là bạn không cần nộp hồ sơ hoàn thuế.

Lưu ý: trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần thì điền vào chỉ tiêu số [31] hoặc chỉ tiêu số [33] trong tờ khai quyết toán thuế (mẫu số 13/KK-TNCN) khi quyết toán thuế.

Như vậy bạn có thể yêu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân, cũng có thể yêu cầu bù trừ vào kỳ sau trong cả trường hợp bạn tự quyết toán thuế hay ủy quyền cho công ty bạn. Đặc biệt nếu bạn là cá nhân tự quyết toán thuế TNCN thì không cần gửi hồ sơ yêu cầu hoàn thuế mà chỉ điền thông tin vào mẫu 02/QTT-TNCN hoặc mẫu 13/KK-TNCN.

Xem thêm:

[Hướng dẫn] Cách làm báo cáo thuế theo quý

 

[Chia sẻ] Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mới nhất