Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn GTGT không?

[Giải đáp] Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn GTGT không?

5 (100%) 1 vote

Khi bán hàng hóa, trên thị trường các đơn vị phải sử dụng hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng. Vậy hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn GTGT không? Và cách tính thuế GTGT phải nộp của hộ kinh doanh cá thể như thế nào? Cùng ketoantot tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn GTGT không?
Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn GTGT không?

Hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn

Vì hộ kinh doanh cá thể không phải là doanh nghiệp và không kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên bạn không thể dùng hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng mà phải dùng hóa đơn bán hàng. Vậy thủ tục để mua hóa đơn bán hàng như thế nào?

Trình tự và thủ tục để hộ kinh doanh cá thể mua hóa đơn bán hàng

Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và nghị định 04/2014/NĐ-CP thì hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tự in hóa đơn, đặt in hóa đơn hay mua hóa đơn đặt in. Mà sẽ được bán bởi cơ quan thuế.

Bước 1:

Chuẩn bị bộ hồ sơ để mua hóa đơn bán hàng cho hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

  • Đơn đề nghị mua HĐ, mẫu HĐ
  • Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước và hộ chiếu của cá nhân có tên trong đơn đề nghị mua HĐ;
  • Văn bản cam kết về địa chỉ kinh doanh SX phù hợp.

Bước 2:

Đăng ký mua hóa đơn tại cơ quan thuế (nơi DN kê khai thuế). Và sau đó, hàng tháng, doanh nghiệp sẽ đến cơ quan thuế để mua hóa đơn bán hàng để sử dụng.

*Lưu ý: Về số lượng mua hóa đơn

Lần đầu: không mua quá 50 cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng hết và có nhu cầu mua thêm, thì cơ quan căn cứ vào số lượng HĐ đã dùng và thời gian còn lại trong tháng để cung cấp thêm cho bạn.

Hàng tháng: căn cứ vào nhu cầu DN và số lượng HĐ đã dùng ở tháng trước mà cơ quan thuế sẽ cung cấp cho bạn. Nhưng số lượng HĐ không vượt quá số lượng của tháng trước đó.

Hộ kinh doanh cá thể kê khai thuế GTGT

Theo quy định hiện hành, thì hộ kinh doanh cá thể có doanh thu một năm dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Vậy trường hợp ngược lại thì phải nộp thuế. Và hộ kinh doanh cá thể lại xác định thuế theo phương thức khoán hoặc xác định thuế theo từng lần phát sinh. Vậy cách xác định thuế cụ thể cho từng lần phát sinh như thế nào?

Xác định thuế theo phương thức khoán

Thuế GTGT phải nộp = DT tính thuế GTGT x tỷ lệ (%) thuế GTGT.

Trong đó:

DT tính thuế GTGT: sẽ bao gồm tất cả doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh (đặc biệt cả DT khoán và DT trên hóa đơn);

Tỷ lệ (%) thuế GTGT:

– Hộ cá nhân KD chuyên phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%.

– Dịch vụ, xây dựng nhưng không bao thầu NVL: 5%.

– Sx, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng  và có bao thầu NVL: 3%.

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Xác định thuế theo phương thức từng lần phát sinh

Thuế GTGT phải nộp = DT tính thuế GTGT x tỷ lệ (%) thuế GTGT (tương tự tỷ lệ theo phương thức khoán).

Doanh thu tính thuế bao gồm các khoản phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đặc biệt nếu có các khoản trợ giá, phụ thu hoặc bồi thường dù đã nhận được tiền hay chưa vẫn phải tính vào doanh thu.

Hàng hóa mua vào của hộ kinh doanh cá thể có cần hóa đơn?

Hàng hóa mua vào của hộ kinh doanh cá thể có cần hóa đơn?
Hàng hóa mua vào của hộ kinh doanh cá thể có cần hóa đơn?

Đối với hộ kinh doanh cá thể, khi mua hàng hóa thì cần có hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tuy nhiên có một số hàng hóa hay dịch vụ dù không có hóa đơn vẫn được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (Tải mẫu số 01/TNDN). Những mặt hàng hóa/dịch vụ đó là:

– Mua nông sản, hải sản, thủy sản của người SX hoặc đánh bắt trực tiếp.

– Sản phẩm thủ công bằng đay, cói, tre, … nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp. Nhưng từ những người sản xuất thủ công và không kinh doanh.

– Mua sản phẩm khai thác trực tiếp như: đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân.

– Phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Hàng hóa, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm (mức DT không chịu thuế GTGT).

Chắc bạn đã trả lời được câu hỏi hộ kinh doanh cá thể có được xuất hóa đơn GTGT không rồi đúng không! Khi bạn kinh doanh dưới hình thức hộ cá thể thì phải sử dụng hóa đơn bán hàng và kê khai thuế theo phương pháp khoán hoặc từng lần phát sinh nhé!

Xem thêm:

Cách đóng dấu chuẩn

Làm thế nào để hạch toán tiền đặt cọc thuê văn phòng?