dieu-chinh-to-khai-thue-gtgt

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

Rate this post

Việc kê khai thuế GTGT sai sót trong quá trình làm việc hằng ngày là điều khó tránh khỏi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách kê khai bổ sung cũng như điều chỉnh tờ khai thuế GTGT để giải quyết được những tình huống gặp phải.

dieu-chinh-to-khai-thue-gtgt
Hướng dẫn bạn cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

I. Hướng dẫn cách kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

1. Kê khai sai trong thời hạn nộp tờ khai

Khi phát hiện ra sai sót (dù cho trường hợp nào) nhưng còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng và nộp trước thời hạn nộp là xong. Vì cơ quan thuế chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp).

2. Kê khai sai khi hết thời hạn nộp tờ khai

a. Trường hợp không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ

Các lỗi sai phổ biến như: Sai tên, ngày tháng năm trong hóa đơn, mã số thuế, số hóa đơn,…

Tình huống này chỉ cần lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo.

b. Trường hợp sai sót làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ

Các lỗi sai như: Kê khai thừa (thiếu) hóa đơn đầu ra – đầu vào, kê khai sai tiền thuế GTGT, bỏ sót hóa đơn đầu ra,…

Tình huống này sẽ giải quyết theo 3 bước:

Bước 1: Đăng nhập HTKK để chọn tờ khai

Đăng nhập HTKK -> Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Chọn “Tờ khai bổ sung”

dieu-chinh-to-khai-thue-gtgt-0

Chọn xong rồi bạn tích “Đồng ý”, màn hình sẽ hiện ra

dieu-chinh-to-khai-thue-gtgt

Bước 2: Điều chỉnh số liệu trên tờ khai điều chỉnh

– Trường hợp kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu vào:

Lúc này sẽ điều chỉnh tăng/giảm trên 3 chỉ tiêu là chỉ tiêu [23], [24], [25].

Ví dụ: Quý 3/2018, bạn kê khai Tờ khai với số liệu là

[23] = 25.000.000

[24] = 3.000.000

[25] = 3.000.000

dieu-chinh-to-khai-thue-gtgt

Đến quý 4/2018 thì phát hiện kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là kê thiếu tiền hàng 2.000.000, thuế GTGT 200.000.

Khi đó bạn mở “Tờ khai bổ sung” quý 3 (giống bước 1), sửa lại chỉ tiêu [23], [24], [25]. Vì kê khai thiếu nên phải kê khai tăng như sau

[23] = 25.000.000 + 2.000.000

[24] = 3.000.000 + 200.000

[25] = 3.000.000 + 200.000

(Công ty kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể khác nhau vì phải phân bổ thuế GTGT dùng chung. Nếu công ty chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì 24 sẽ bằng 25).

Sau khi đã điều chỉnh xong, bấm “Tổng hợp KHBS” để xử lý số liệu theo hướng dẫn ở Bước 3 bên dưới.

– Trường hợp kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đầu ra:

Lúc này kê khai điều chỉnh tăng/giảm chỉ tiêu từ 26 đến 33 (Theo mức thuế suất trên hóa đơn).

Ví dụ: Quý 3/2018, bạn kê khai Tờ khai với số liệu là

[32] = 50.000.000

[33] = 5.000.000

dieu-chinh-to-khai-thue-gtgt

Đến quý 4/2018 thì phát hiện kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa 2.000.000, thuế GTGT 10% là 200.000.

Khi đó bạn mở “Tờ khai bổ sung” quý 3 (giống bước 1), sửa lại chỉ tiêu [32], [33]. Vì kê khai thừa nên kê khai giảm như sau

[32] = 50.000.000 – 2.000.000

[33] = 5.000.000 – 200.000

Sau khi điều chỉnh xong, bấm “Tổng hợp KHBS” để xử lý số liệu theo hướng dẫn ở Bước 3 bên dưới.

– Trường hợp khác:

Sai sót ở chỉ tiêu nào thì trực tiếp sửa ở chỉ tiêu đó và cũng đến bước 3.

Bước 3: Xử lý số liệu ở phụ lục KHBS

Sau khi đã bấm “Tổng hợp KHBS”, tiếp tục bấm vào “Phụ lục KHBS”, màn hình sẽ hiện ra

dieu-chinh-to-khai-thue-gtgt

Lúc này bạn sẽ xử lý số liệu ở chỉ tiêu [40] và [43]

– Nếu chỉ tiêu [40] > 0

Giá trị này không nằm trong ngoặc đơn -> DN nộp thiếu -> Phải đi nộp tiền thiếu đó và tiền phạt chậm nộp. (Phần mềm đã tính sẵn cho bạn)

– Nếu chỉ tiêu [40] < 0

Giá trị này nằm trong ngoặc đơn -> DN nộp thừa -> Được bù trừ thuế số tiền thuế phải nộp kỳ tiếp theo hoặc hoàn thuế.

Khoản này các bạn tự theo dõi bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh thuế phải nộp thì tự trừ đi bên ngoài chứ không nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

– Nếu chỉ tiêu [43] > 0

Giá trị này không nằm trong ngoặc đơn -> Tăng số thuế GTGT được khấu trừ.

Lúc này nhập số tiền thuế đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ: Quý 4/2018, DN kê khai bổ sung và điều chỉnh thuế GTGT cho quý 3/2018. Sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 1.000.000, khi đó trên “Phụ lục KHBS” sẽ hiện lên chỉ tiêu [43] = 1.000.000

Khi đó phải mở tờ khai thuế của quý 4/2018 lên và nhập vào chỉ tiêu [38] = 1.000.000.

– Nếu chỉ tiêu [43] < 0

Ví dụ: Quý 4/2018, DN kê khai bổ sung và điều chỉnh thuế GTGT cho quý 3/2018. Sau khi điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 1.000.000, khi đó trên “Phụ lục KHBS” sẽ hiện lên chỉ tiêu [43] = (1.000.000), nghĩa là chỉ tiêu [43] <0.

Khi đó phải mở tờ khai thuế của quý 4/2018 lên và nhập vào chỉ tiêu [37] = 1.000.000.

Lưu ý:

– Nếu xuất hiện đồng thời chỉ tiêu [40] và chỉ tiêu [43] thì cũng làm bình thường như trên.

– Nếu điều chỉnh nhiều tờ khai thì cộng tổng số liệu từng tờ khai rồi nhập vào chỉ tiêu [37] và [38] của kỳ hiện tại.

dieu-chinh-to-khai-thue-gtgt

Đến đây là đã xong về hướng dẫn kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT, qua đó ta có thể rút ra vài nguyên tắc như sau:

II. Các nguyên tắc kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT

1. Sai đâu sửa đó:

Sai ở tháng (quý nào) -> kê khai bổ sung ở tháng (quý) đó. Sai chỉ tiêu nào, tìm chỉ tiêu đó sửa.

2. Quên không kê khai không phải lúc nào cũng cần bổ sung

Chỉ khi quên không kê khai hóa đơn đầu ra thì mới phải khai bổ sung. Nếu quên không kê khai hóa đơn đầu vào thì có thể kê khai trực tiếp ở kỳ hiện tại, không khống chế thời hạn kê khai.

3. Khai bổ sung không phải đều điều chỉnh chỉ tiêu 37 và 38

Những sai sót làm ảnh hưởng đến thuế GTGT được khấu trừ thì mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38. Điều chỉnh chỉ số tại này tại tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

4. Khai bổ sung chưa hẳn đã bị phạt

Nếu khai bổ sung làm tăng số tiền thuế phải nộp thì bị phạt nộp chậm.

Còn nếu giảm số tiền thuế phải nộp thì sẽ được điều chỉnh giảm hoặc bù trừ, hoàn thuế.

5. Lấy số liệu kỳ kê khai tiếp theo tại số liệu của tờ khai bổ sung

Như ví dụ ở 2 chỉ tiêu [43] > 0 và [43] < 0 ở trên, chỉ tiêu [37] và [38] của kỳ hiện tại là lấy số liệu [43] của tờ khai bổ sung của kỳ trước.

6. Nhớ ghi lý do tại bảng khai bổ sung

Phải ghi lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh để nhớ và nắm bắt được tại sao làm tờ khai bổ sung này.

Trên đây là những gì có liên quan đến kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế GTGT mà các bạn cần biết. Hi vọng là qua bài viết này, bạn có thể giải đáp thắc mắc của bản thân xoay quanh vấn đề này.