Công văn giải trình chậm nộp BHXH

[Tải mẫu] Công văn giải trình chậm nộp BHXH năm 2019

5 (100%) 2 votes

Trong trường hợp DN chậm nộp, không nộp đúng mức quy định hoặc nộp không đủ số lượng nhân viên cần nộp bảo hiểm. Khi đó bạn cần sử dụng mẫu công văn giải trình chậm nộp BHXH dưới đây.

Công văn giải trình chậm nộp BHXH
Công văn giải trình chậm nộp BHXH

Công văn giải trình chậm nộp BHXH

Tải mẫu tại đây!

Bên cạnh công văn giải trình chậm nộp BHXH, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sau đây.

Hồ sơ gửi kèm

Hồ sơ DN cần chuẩn bị để nộp cho cơ quan nhà nước khi vi phạm không nộp hoặc chậm nộp BHXH, BHYT:

– Chuẩn bị danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT: (D02-TS: 02 bản)

– Cùng tờ khai tham gia BHXH, BHYT: TK1-TS.

Trong trường hợp, DN đăng ký lần đầu cần chuẩn bị thêm:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao). `

– Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm GĐ.

Vậy khi doanh nghiệp vi phạm về BHXH, BHTN thì mức phạt được quy định như thế nào?

Mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN năm 2019 mới nhất

Chậm nộp bảo hiểm xã hội
Chậm nộp bảo hiểm xã hội

Tùy theo mức độ vi phạm mà có các mức phạt khác nhau, bạn cần tìm hiểu để tránh trường hợp DN mình bị phạt.

Mức phạt từ 500,000 – 1,000,000 trong trường hợp người lao động và doanh nghiệp:

  • Không tham gia BHXH theo quy định
  • Có tham gia BHXH nhưng không đúng mức

Phạt tiền từ 12% – 15% tổng tiền phải đóng BHXH khi doanh nghiệp vi phạm:

  • Chậm đóng BHXH, BHTN.
  • Đóng bảo hiểm không đúng mức quy định.
  • Đóng không đủ số lượng nhân viên cần đóng BHXH, BHTN.

*Tuy nhiên, mức phạt không quá 75,000,000 đồng.

Phạt tiền từ 18% – 20% tổng tiền phải đống BHXH trong trường hợp DN không đóng BHXH, BHTN cho toàn bộ nhân viên.

  • Nộp tiền BHXH, BHTN chưa đóng hoặc chậm đóng.
  • Đóng tiền lãi của tiền bảo hiểm chưa đóng hoặc chậm đóng.

Tuy nhiên lãi suất để tính tiền phạt cho doanh nghiệp trong trường hợp này được quy định như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần sau:

Quy định lãi chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN

Về mức lãi chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN, DN có thể tham khảo chi tiết Quyết định 60/2015/QĐTTg 60/2015/QĐTTg ngày 27/11/2015. Và được quy định cụ thể như sau:

  • Lãi suất khi DN chậm nộp BHYT trên 30 ngày là: 2 lần lãi suất thị trường liên ngân hàng không kỳ hạn 9 tháng năm trước liền kề thời gian chậm đóng bảo hiểm. Nếu lãi suất năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thù sử dụng lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.
  • Lãi bị phạt do trốn, chậm đóng hoặc chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHYT trên 30 ngày: 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề (và được tính trên số tiền, thời gian chậm đóng).
  • Trong trường hợp là 15 ngày đầu tháng 01 hằng năm, bạn sẽ nhận được thông báo lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở lãi suất bình quân từ BHXH Việt Nam.

Đóng BHXH, BHYT là bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, chính vì thế DN nên hiểu rõ để việc trích và nộp bảo hiểm đúng theo quy định tránh bị trường hợp vi phạm. Nhưng nếu DN bị chậm nộp hoặc không nộp bảo hiểm thì phải dùng mẫu công văn giải trình chậm nộp BHXH để được nộp bù và nộp phạt (nếu có).

Xem thêm:

[Chia sẻ] Kế toán doanh nghiệp là gì?

 

[Chia sẻ] Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là gì?