Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

[Chia sẻ 2019] Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp mà doanh nghiệp cần biết!

5 (100%) 1 vote

Hiện nay có rất nhiều loại thuế suất được áp dụng. Từ lúc mới thành lập doanh nghiệp, cho đến khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Vậy các loại thuế nào doanh nghiệp phải nộp? Chúng ta cùng tìm hiểu tổng thể các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong bài viết dưới đây.

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp
Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Thuế môn bài

Thuế môn bài là thuế trực thu doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể.  Và phải dựa vào vốn điều lệ, doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước để biết được số tiền thuế cần nộp.

Bậc thuế môn bài được áp dụng

Cho đối tượng là doanh nghiệp

Bậc thuế Số vốn đăng ký kinh doanh Mức thuế môn bài phải nộp
1 Trên 10 tỷ 3.000.000 đồng
2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000 đồng
3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000 đồng
4 Dưới 2 tỷ 1.000.000 đồng

 

Đối với cá nhân, hộ gia đình

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1,500,000 1,000,000
2 Trên 1,000,000 đến 1,500,000 750,000
3 Trên 750,000 đến 1,000,000 500,000
4 Trên 500,000 đến 750,000 300,000
5 Trên 300,000 đến 500,000 100,000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300,000 50,000

 

Thời gian nộp thuế môn bài

-Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập:

  • Doanh nghiệp thành lập công ty và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh luôn thì thời gian nộp tờ khai và lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu kinh doanh.
  • DN thành lập công ty nhưng chưa đi vào hoạt động thì trong 30 ngày (kể từ ngày nhận giấy phép ĐKKD) bạn phải nộp tờ khai và lệ phí môn bài.

-Trường hợp doanh nghiệp đã đi vào hoạt động: mỗi năm, bạn nộp lệ phí thuế trước 30/01 và không cần phải nộp tờ khai thuế môn bài.

Vậy thuế môn bài là loại thuế mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp cho cơ quan nhà nước khi thành lập DN và hằng năm.

Thuế TNDN

Là loại thuế trực thu (thu trực tiếp của doanh nghiệp). Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính trên doanh thu sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí được trừ theo quy định.

Tất cả các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập sẽ phải chịu thuế TNDN. Hiện tại mức thuế suất TNDN là 20% (trừ một số trường hợp đặc biệt). Thời gian nộp là vào ngày 30 đầu tháng của quý sau, doanh nghiệp tính và nộp thuế TNDN cho quý này.

Thuế GTGT

Thuế GTGT là thuế gián thu, được tính trên giá trị tăng thêm của tất cả hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh (trừ một số đối tượng). Hiện tại thuế GTGT ở nước ta là 0%, 5% hoặc 10% tùy theo hàng hóa/dịch vụ.

Khi mua hàng và bán hàng, DN cần kê khai thuế GTGT đầu vào và đầu ra để được khấu trừ. Để đảm bảo công tác ghi nhận chính xác và hợp lệ bạn cần tuân thủ các quy định về việc sử dụng hóa đơn.

Thuế GTGT được kê khai theo tháng hoặc theo quý. Trong trường hợp bạn kê khai theo tháng thì ngày kê khai chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Còn DN kê khai theo quý thì chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Thuế xuất nhập khẩu

Đây là thuế gián thu. Đối tượng là hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới nước ta (cả trường hợp từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước). Thuế xuất nhập khẩu còn có tên là thuế quan và bao gồm thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu.

Để tính thuế XNK, DN có thể áp dụng phương pháp tính thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, thuế tuyệt đối hoặc phương pháp tính thuế hỗn hợp.

Bạn có thể tìm hiểu chi tiết thuế XNK tại thông tư 38/2015/TT-BTC

Thuế tài nguyên

Đây là thuế gián thu. Đánh vào sản phẩm khai thác tài nguyên quốc  gia chịu thuế để giúp nhà nước quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của nước ta.

Khi tính thuế tài nguyên căn cứ sản lượng tài nguyên thực tế khai thác, giá tính thuế và thuế suất. Thời hạn để DN kê khai thuế theo tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo, còn quyết toán thuế tài nguyên theo năm là chậm nhất là ngày thứ 90 (tính từ lúc kết thúc năm dương lịch hoặc tài chính).

Thuế bảo vệ môi trường

Khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tác động xấu đến môi trường thì phải nộp thuế bảo vệ môi trường. Khoản thu này sẽ giúp nhà nước tạo ngân sách để bù đắp chi phí cải tạo môi trường. Đây là thuế gián thu và mục đích là để cải thiện môi trường.

Khi tính thuế môi trường, doanh nghiệp căn cứ vào “Số lượng đơn vị hàng hóa tính thuế”, “Mức thuế tuyệt đối trên 1 đơn vị hàng hóa”. Hoặc “Số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, cho tặng” và “Tỷ lệ % xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp” (trong trường hợp hàng hóa là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, …).

->>> Xem thời điểm tính thuế và khai thuế tại: https://dncustoms.gov.vn/van-ban/luat-thue-bao-ve-moi-truong-39664.html

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế đánh vào những sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt được quy định cụ thể tại điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. Đây là thuế gián thu nên sẽ bao gồm trong giá bán hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Thuế TTĐB được tính dựa vào “Giá tính thuế TTĐB” và “Thuế suất thuế TTĐB”.

Doanh nghiệp nộp thuế TTĐB trước ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thuế. Đặc biệt trường hợp mua hàng xuất khẩu nhưng bán trong nước thì DN kê khai theo từng lần phát sinh.

Thuế sử dụng đất

Thuế sử dụng đất là loại thuế mà bạn phải nộp cho nhà nước để thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

DN tính thuế căn cứ vào “Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất” và “Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất”.

->>> Xem chi tiết quy định về thuế sử dụng đất: Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Đây là các loại thuế doanh nghiệp phải nộp. Tùy theo hàng hóa, sản phẩm kinh doanh, cũng như tính chất doanh nghiệp mà bạn cần kê khai và nộp các loại thuế cần thiết. Vậy nếu doanh nghiệp có nhu cầu, cần tham khảo ketoandongnama.vn để được tư vấn chi tiết hơn về từng loại thuế mà doanh nghiệp phải kê khai và nộp.

Xem thêm:

Thuế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Hồ sơ hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân được quyết toán thuế