dieu-kien-khau-tru-thue-GTGT-dau-vao

Tổng hợp các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

5 (100%) 1 vote

.Dựa trên thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các điều kiện giúp doanh nghiệp của bạn đủ các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

dieu-kien-khau-tru-thue-GTGT-dau-vao
tổng hợp các trường hợp điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1/ Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn

Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Doanh nghiệp phải có các hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Trong trường hợp là hàng nhập khẩu thì ta phải có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía đối tác nước ngoài.

Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt từ 20.000.000 đồng trở lên

Với các hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị trên 20 triệu đồng mà không thanh toán bằng tiền mặt thì ta phải có các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Các trường hợp không cần chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt:

-Hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần đã có thuế GTGT có trị giá dưới 20 triệu đồng.

-Hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu  từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.

-Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu là hàng biếu tặng của các cá nhân tổ chức nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều loại bao gồm: chứng từ thanh toán qua ngân hàng, chứng từ thanh toán ngân hàng trả chậm, góp và một vài loại chứng từ khác mà ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.

2/ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Để chứng minh việc chuyển từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán ta cần phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng làm bằng chứng(các tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế và phù hợp với quy định).
Khi đó thanh toán với đơn hàng trên 20 triệu đồng thì hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ thuế GTGT nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các chứng từ này là hợp lệ phù hợp với quy định.

Chứng từ thanh toán trả chậm, góp

Với hàng hóa, dịch vụ mua vào theo hình thức trả chậm, góp thì ta cần có: Hợp đồng mua vào bằng văn bản và hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán ngân hàng để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Nếu chưa có các chứng từ, hợp đồng trên do chưa đến thời điểm thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ thì doanh nghiệp vẫn được kê khai đầy đủ phần hàng hóa hóa dịch vụ mua vào để khấu trừ thuế GTGT.

Nhưng khi đến lúc nộp các chứng từ, hợp đồng mà vẫn không có thì lúc này doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh giảm thuế GTGT đã được khẩu trừ với các hàng hóa này vào kỳ tính thuế thanh toán bằng tiền mặt.

Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác

Phương thức thanh toán bù trừ

Khi đôi bên quyết định việc thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra, mượn hàng hóa đã được quy định trong hợp đồng thì cần có các biên bản đối chiếu số liệu và sự xác thực giữa các bên.

Trong trường hợp bù trừ công nợ, mượn tiền hay cấn trừ công nợ thông qua bên thứ 3 cũng phải có biên bản của cả 3 bên, chứng từ chuyển tiền giữa các bên làm căn cứ.

Với trường hợp người bán hỗ trợ người mua hay người bán nhờ người mua chi hộ thì cũng áp dụng như trường hợp trên.

Thanh toán ủy quyền bên thứ 3

Hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì việc thanh toán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng bằng văn bản. Trong đó bên thứ ba là pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nếu bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định.

Trong trường hợp sau khi thực hiện thanh toán mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có trị giá trên 20 triệu đồng. Lúc này phải cần có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì phần giá trị này mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ nếu việc thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ 3 mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế, thu tiền tài sản do cá nhân, tổ chức khác nắm giữ.

3/ Các trường hợp đặc biệt cần lưu ý

a/ Tổng hàng trên 20 triệu đồng trong ngày

Dù việc mua hàng hóa,dịch vụ từng lần trong ngày dưới 20 triệu đồng nhưng tổng trị giá đơn hàng trong ngày lại lớn hơn 20 triệu đồng thì ta chỉ được khấu trừ thuế GTGT với các đơn hàng có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Doanh nghiệp có các cửa hàng sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn thì trên hóa đơn phải có “Cửa hàng số” để phân biệt và đóng dấu treo của từng cửa hàng.

b/ Hàng biếu tặng, khuyến mãi

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo được khấu trừ thuế GTGT nếu nó phục vụ việc sản xuất kinh doanh cho hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT.

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, có giá trị vượt 1,6 tỷ đồng chưa gồm thuế GTGT thì được khấu trừ đối với số thuế ứng với phần giá trị dưới 1,6 tỷ đồng. Phần còn lại vượt trên không được khấu trừ.

nhưng với trường hợp sử dụng cho kinh doanh du lịch, khách sạn, vận tải. Hoặc dùng làm mẫu thử, lái thử cho kinh doanh ô tô. Thì vẫn khấu trừ thuế GTGT.

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Hi vọng bài viết này giúp ích các bạn trong các trường hợp khi kê khai thuế GTGT.

[Chia sẻ] Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là gì?

Làm thế nào để kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ?