Báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

[Tìm hiểu] Báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

5 (100%) 1 vote

Báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp là một trong những BCTC quan trọng được nhiều bạn làm kế toán quan tâm. Báo cáo sẽ giúp đơn vị nắm rõ tình hình tài sản, thu chi và hoạt động của mình. Vì thế hôm nay ketoantot sẽ cung cấp đến bạn những thông tin căn bản nhất để bản hiểu hơn khi làm BCTC.

Thời điểm lập báo cáo tài chính

Thời điểm bắt đầu khóa sổ và lập báo cáo tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp là kết thúc kỳ kế toán năm. Sau đó đơn vị nộp BCTC của mình cho đơn vị cấp trên hoặc cho cơ quan có thẩm quyền trong vòng 90 ngày (kể từ thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm).

Báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

->>> Xem thêm: Các loại báo cáo tài chính

Sử dụng BCTC đầy đủ hay đơn giản

Tất cả các đơn vị HCSN cần lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ, tuy nhiên một số đơn vị có thể lập BCTC đơn giản, đó là những trường hợp nào? Ta xét 2 trường hợp là cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước được áp dụng BCTC đơn giản khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Trường hợp phòng, cơ quan tương đương phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng chỉ được giao dự toán chi NSNN thường xuyên.
 • Đơn vị không được giao ngân sách để phát triển đầu tư, chi từ vốn ngoài nước, dự toán thu, chi phí hoặc lệ phí.
 • Cơ quan không có đơn vị trực thuộc.

Đơn vị sự nghiệp công lập

Nếu đáp ứng các điều kiện:

 • Trường hợp là ĐV sự nghiệp công lập nhưng thuộc loại ĐV sự nghiệp và được nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, có nguồn thu thấp hoặc không có nguồn thu.
 • Đơn vị cũng không được giao ngân sách để phát triển đầu tư, chi từ vốn ngoài nước, dự toán thu,… và không có đơn vị trực thuộc.

Lưu ý: Nếu đơn vị có các đơn vị cấp dưới (không phải là đơn vị kế toán) thì cần lập BCTC tổng hợp nhưng đã loại trừ các khoản giao dịch nội bộ).

Vậy ta đã biết được đơn vị mình áp dụng BCTC theo dạng đầy đủ hay đơn giản. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu bộ BCTC của đơn vị cấp cơ sở và đơn vị cấp trên gồm những gì?

 Bộ BCTC của các đơn vị cấp cơ sở gồm:

 • Bảng cân đối tài khoản;
 • Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng;
 • Báo cáo thu, chi cho tất cả các hoạt động bao gồm hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • BC tăng, giảm tình hình tài sản cố định;
 • Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng;
 • Thuyết minh BCTC.

Còn đối với đơn vị cấp trên thì bộ BCTC gồm:

 • Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí
 • Báo cáo tổng hợp thu, chi
 • BC tổng hợp quyết toán NS và nguồn khác của ĐV.

Như vậy bạn đã nắm được thời điểm lập BCTC, cũng như cơ quan nào sử dụng BCTC đơn giản, cơ quan nào sử dụng BCTC đầy đủ. Đặc biệt kế toán cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp điều phải lập theo đúng mẫu quy định. Để hiểu chi tiết hơn bạn có thể tham khảo Luật Kế toán số 88/2015/ QH13 ngày 20/11/2015.

Xem thêm:

[Chia sẻ] Kế toán doanh nghiệp là gì?

 

[Hướng dẫn] Cách làm báo cáo thuế theo quý