Tờ khai thuế tncn chuyển nhượng vốn

[Chia sẻ] Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn cho doanh nghiệp

5 (100%) 1 vote

Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn hay mẫu 04/CNV-TCN, mẫu 06/TNCN được sử dụng khi có phát sinh chuyển nhượng vốn. Vậy khi nào lập mẫu, thời gian kê khai và nộp thuế và hồ sơ như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong nội dung dưới đây.

Tờ khai thuế tncn chuyển nhượng vốn
Tờ khai thuế tncn chuyển nhượng vốn

Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn – Mẫu 04/CNV-TNCN

Trong trường hợp chuyển nhượng vốn, chứng khoán, doanh nghiệp sử dụng mẫu 04/CNV-TNCN để kê khai. Các bạn xem và tải mẫu dưới đây để sử dụng nha!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế)

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm…..

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[04] Tên người nộp thuế:……………..……………………………………………………

          [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………….…………………

[07] Quận/huyện: …………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………

[09] Điện thoại:………………..…..[10] Fax:….….………. [11] Email:…..……………..

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):…………………………………………..

           [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: …………………….. [19] Email: ………………….

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………….

           [21] Mã số thuế:

[22] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[23] Quận/huyện: ………………. …..[24] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[25] Điện thoại: ……………….. .…. [26] Fax: ………………….. [27] Email: …………………..

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………………………….Ngày:………………………………

[29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: ….……………..Ngày …..tháng……năm …..

[30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ……………………….Ngày……tháng …..năm…..

Cơ quan cấp: …………………………………………………….Ngày cấp:………………………..

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[31] Họ và tên:………………………………………………………………………………………..

[32] Mã số thuế:

[33] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):………………………………

[34] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

[35] Quận/huyện: …………………[36] Tỉnh/thành phố: …………………………………………….

[37] Điện thoại:………………….[38] Fax:………………….[39] Email: …………………

III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ

                                                                                           Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
I Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
1 Giá chuyển nhượng [40]
2 Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng [41]
3 Chi phí chuyển nhượng [42]
4 Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn [43]=[40]-[41]-[42] [43]
5 Số thuế phải nộp [44]
6 Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần [45]
7 Số thuế còn phải nộp [46]=[44]-[45] [46]
II Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp
1 Giá chuyển nhượng [47]
2 Số thuế phải nộp [48]
3 Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần [49]  
4 Số thuế còn phải nộp [50]=[48]-[49] [50]

( Chú ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……..

…,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

tai-ve

Tuy nhiên trước khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu, bạn phải biết cách tính thuế, thời gian nộp thuế và kê khai thế như thế nào? Vậy chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để tính thuế TNCN các bạn căn cứ vào công thức dưới đây:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

-Thu nhập tính thuế: =  Giá chuyển nhượng  –  (Giá mua + Các chi phí liên quan). Trong công thức này ta tìm hiểu chi tiết các yếu tố giá chuyển nhượng và chi phí liên quan như sau:

  • Giá chuyển nhượng: là giá mà bạn nhận được và là giá thanh toán trên hợp đồng.

Nhưng nếu trên hợp đồng không có thể hiện hoặc giá thanh toán không phù hợp với gia thị trường. Thì cơ quan thuế sẽ ấn định mức giá chuyển nhượng theo đúng quy định.

  • Các chi phí liên quan: Là những chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng vốn và có hóa đơn, chứng từ hợp lệ bao gồm:

Chi phí cho các thủ tục pháp lý;

Phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước;

Các chi phí khác liên quan.

-Thuế suất: hiện tại thuế TNCN chuyển nhượng vốn góp là 20%.

->>> Xem thêm: Thuế chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Lưu ý: Sau khi hợp đồng chuyển nhượng vốn có hiệu lực, bạn cần thực hiện xác định ngay thu nhập tính thuế.

Hạn nộp tờ khai

Nếu thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương hiệu hoặc từ thừa kế, quà tặng. Thì doanh nghiệp thực hiện kê khai theo từng lần phát sinh.

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn

Bạn chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

  • Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng vốn;
  • Tài liệu xác định giá vốn. Có thể là sổ sách kế toán, sổ chứng nhận góp vốn hoặc sổ cổ đông….
  • Bản chụp các chứng từ cho các chi phí liên quan và sẽ có chữ ký xác nhận;
  • Cùng với “Tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn”.

Nếu bạn là người trực tiếp kê khai và nộp thuế thì dùng mẫu 04/CNV-TNCN. Còn nếu thông qua công ty bạn làm việc thì dùng mẫu 06/TNCN.

Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn
Hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn

Kê khai thuế TNCN

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên bạn phải thực hiện kê khai trong vòng 10 ngày (sau khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực).

Nộp thuế TNCN

Căn cứ theo “Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế”, doanh nghiệp mang tiền đi nộp đúng thời gian quy định.

Một số điểm cần lưu ý khi chuyển nhượng vốn

Khoản 4 điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về đối tượng thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn như sau:

– Khi phát sinh chuyển nhượng vốn, bạn cần thực hiện kê khai, không chờ đến lúc thu được tiền hay không.

– Doanh nghiệp chú ý phải kê khai và nộp thuế cho cá nhân đã chuyển nhượng vốn nhưng lại không có chứng từ chứng minh việc kê khai và nộp thuế TNCN khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn.

– Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân”.

– Nếu DN kê khai thuế thay cho cá nhân thì khi kê khai ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế”. Và phải có tên, chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên trên hồ sơ để tính thuế và các chứng từ thuế khác. Thì vẫn thể hiện thông tin người nộp thuế là nhân viên chuyển nhượng vốn đối với cá nhân cư trú. Còn các nhân không cư trú thì thông tin người nộp thuế là thông tin người nhận vốn được chuyển.

Bây giờ bạn đã biết khi nào thì lập tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn rồi phải không! Hiện nay nhu cầu các thành viên chuyển nhượng cổ phần trong công ty là rất phổ biến. Doanh nghiệp và kế toán cần nắm rõ quy định để thực hiện khi có phát sinh.