mau-thong-bao-thay-doi-ten-cong-ty

[Tải] Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất 2019

5 (100%) 1 vote

Trong quá trình hoạt động, việc thay đổi tên công ty để phù hợp hơn với sự phát triển của doanh nghiệp là điều thường xuyên. Khi có thay đổi, bạn cần “Mẫu thông báo thay đổi tên công ty” kèm theo hồ sơ để tiến hành thủ tục cần thiết. Bạn có thể tải mẫu trong bài viết sau và tham khảo  quy trình thay đổi tên công ty.

mẫu thông báo thay đổi tên công ty
mẫu thông báo thay đổi tên công ty

Tải mẫu và ví dụ điền thông tin mẫu

a/ Các bạn tải mẫu tại đây!

tai-ve

b/ Ví dụ điền mẫu

Mẫu Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của

Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày …. tháng …. năm ……

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH CLICK49

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0313139056

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế thì phải kê khai):

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)[1]

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp
x
– Địa chỉ trụ sở chính
– Ngành, nghề kinh doanh
– Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

 

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi : CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN ĐÔNG NAM Á

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): ………………….

Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp nêu trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

-…………………

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Thủ tục thay đổi tên công ty

Hồ sơ cần chuẩn bị

Gồm:

– Điền đầy đủ thông tin trên “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh”.

– Trường hợp là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH thì cần có “Biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên.

– Các hồ sơ kèm theo gồm: bản sao và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký KD, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế.

*Lưu ý khi thay đổi tên công ty

  • Doanh nghiệp chỉ cần gửi thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh đến Sở kế hoạch và đầu tư. Sở KHĐT sẽ cập nhật thông tin DN với cơ quan thuế.
  • Bạn không bị bắt buộc phải gửi thông tin thay đổi tên đến đối tác của mình.

Thủ tục thay đổi tên công ty

Khi thay đổi tên công ty cũng giống như bạn đặt tên công ty khi mới thành lập doanh nghiệp. Đầu tiên bạn cũng cần xem xét tên công ty mới có phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật hay không. Tiếp theo, để đổi tên công ty, bạn thực hiện theo các bước dưới đây.

Đầu tiên: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết (các bạn tham khảo trong phần dưới)

Kế tiếp: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư

Tiếp theo: Nhận kết quả theo giấy hẹn

Cuối cùng: Tiếp theo tại Sở kế hoạch đầu tư, bạn cần xin “Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu” và nộp hồ sơ xin khắc con dấu.

Do con dấu công ty hiện tại doanh nghiệp được lựa chọn hình thức, số lượng nhưng đảm bảo 2 nội dung là tên công ty và mã số thuế. Chính vì thế khi thay đổi tên thì đồng thời doanh nghiệp cũng phải đăng ký thay đổi con dấu. Trường hợp doanh nghiệp tự khắc con dấu thì phải công bố mẫu dấu và được Sở kế hoạch và đầu tư xác nhận mà không cần đăng ký.

Bước 5: Cần phải in lại hóa đơn VAT và các thông tin về tài sản cố định mà công ty sở hữu cũng phải thay đổi.

Trên đây là những chia sẻ về quy trình, thủ tục để thay đổi tên công ty. Cũng như chia sẻ “Mẫu thông báo thay đổi tên công ty” để bạn có thể tải về sử dụng.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

[Tải ngay] Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty