mau-giay-uy-quyen-cua-giam-doc

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc (mới nhất) dành cho doanh nghiệp

Rate this post

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền của giám đốc sử dụng nội bộ trong công ty cho nhân viên của mình. Các bạn nào có nhu cầu thì tải về sử dụng nhé.

mau-giay-uy-quyen-cua-giam-doc
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho các phòng ban dùng trong nội bộ công ty

1/ Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho các bộ phận, phòng ban

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho các phòng bạn như kế toán, nhân sự hay những vấn đề ủy quyền để ký thay giám đốc trong lúc giám đốc không có mặt ở công ty.

GIẤY  UỶ QUYỀN

1/ Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015

2/ Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

3/ Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty ……………………………………………….…..;

4/ Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………..…………….Công ty ………..………….;

5/ Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Tổng Giám đốc Công ty ……..… về việc phân công, ủy quyền cho …………………………………………………………;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà            :

Chức vụ          :Giám đốc Công ty ..………………….………………………………………..…..

Số CMTND    : …………. do Công an thành phố X cấp ngày …………..……………………..

Địa chỉ : ..………………….………………………………………..………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà            :………………………………………………………

Chức vụ          : Phó Giám đốc Công ty ..………………….………………………….……..…..

Số CMTND    : …………. do Công an thành phố X cấp ngày …………..……………………..

Địa chỉ : ..………………….………………………………………..………………………

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1/ Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2/ Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………….…………………………………………..

3/ Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4/ Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;

5/ Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6/ Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

 Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN A

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho nhân viên của mình sử dụng. Nó giúp cho giám đốc ủy quyền mình cho các nhân viên để công việc được suông sẻ hơn.

2/ Download mẫu giấy ủy quyền của giám đốc file word

Để tải mẫu bạn hãy nhấn vào nút Download bên dưới nhé!

Tải mẫu tại đây
Tải mẫu tại đây

Chúc bạn thành công!

>>Mẫu đăng ký mã số thuế TNCN (mới nhất) được nhiều người dùng

>> Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được dùng nhiều nhất