mau-giay-nop-tien-vao-ngan-sach-nha-nuoc

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được dùng nhiều nhất

Rate this post

Nộp tiền vào ngân sách nhà nước là công việc mà mỗi công ty hay có khi là cá nhân phải thực hiện khi phát sinh vấn đề liên quan đến Nhà nước. Nhưng có nhiều lúc, để nộp tiền bạn cần phải thực hiện làm theo mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Cùng xem qua những hướng dẫn điền mẫu cũng như tải mẫu về để sử dụng nhé!

mau-giay-nop-tien-vao-ngan-sach-nha-nuoc
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

1/ Cách ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Dưới đây là những hướng dẫn và điền mẫu sẵn để bạn có thể nhìn theo và áp dụng theo để điền mẫu cho chính xác. Bạn kéo xuống tải mẫu bên dưới về rồi từ đó nhìn vào bài viết để điền theo cho đúng nhé!

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số    84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt x       Chuyển Khoản □

Loại tiền:          VND x       USD □          Khác: …………

2 phần này bạn có thể chọn cách nộp tiền và loại tiền mà bạn sẽ nộp vào ngân hàng nhà nước. Như mình là mình chọn nộp tiền mặt và mệnh giá là VNĐ.

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: Công ty TNHH Kế toán Đông Nam Á   Mã số thuế:   03011568465237

Địa chỉ: 264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12 Quận/Huyện: Tân Bình Tỉnh, TP: HCM

Người nộp thay: Lê Thị Bích Tèo

Địa chỉ: 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 14 Quận/Huyện: Phú Nhuận Tỉnh, TP: HCM

Đề nghị NH/ KBNN:  Vietcombank  trích TK số: 050133554466  hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài Khoản của KBNN: Quận Tân Bình Tỉnh, TP: Hồ Chí Minh ( Ở đây bạn hãy chọn tên kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu tiền từ bạn và chọn cả tên ngân hàng uy nhiệm thu tương ứng với kho bạc nhà nước)

Mở tại NH ủy nhiệm thu:  Vietcombank chi nhánh Hoàng Văn Thụ

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước x     Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: ………………………………………………………………………………………….

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các Khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu Mục
1 01/GTGT Tờ khai thuế GTGT Quý 2/2018 Nộp tiền thuế GTGT Quý 2 700.000 754 1701
Tổng cộng 700.000

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): Bảy trăm nghìn đồng. (Cái này bạn ghi bằng chữ nếu là số nguyên tệ thì ghi rõ ra nếu là số tiền vnđ thì cũng ghi rõ ra như mình đã ghi nhé)

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán

Kế toán trưởng

      (Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số, ghi tên, ngày, giờ.

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

2/ Cách tải mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Để tải mẫu về sử dụng, bạn hãy bấm tải xuống nhé!

tai-ve

Trên đây mình đã gửi bạn mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cũng như chia sẻ bạn mẫu tải về. Hãy sử dụng mẫu tốt nhé!

Chúc bạn thành công!

>> Hướng dẫn kế toán hạch toán nộp phạt thuế hoặc truy thu thuế

Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối năm