mau-bien-ban-dieu-chinh-hoa-don

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn (mới nhất) cần cho bạn sử dụng

Rate this post

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn được sử dụng khi trong hóa đơn có những sai xót nghiêm trọng như sai tên, địa chỉ, mã số thuế, đơn giá hay số tiền bằng chữ, bằng số,… Thì trong trường hợp như vậy việc dùng mẫu này sẽ thích hợp. Để sau này khi có cơ quan thuế vô tình kiểm tra thì vẫn có những giấy tờ để đối chứng và xác thực.

mau-bien-ban-dieu-chinh-hoa-don
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách điền mẫu biên bản này cũng như chia sẻ cho bạn mẫu để bạn có thể tiện tải về và sử dụng nhé!

1/ Hướng dẫn điền mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

 a/ Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN ĐÔNG NAM Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số …./…………..

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 01 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2018, tại văn phòng Công ty kế toán Đông Nam Á, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH Kế toán Đông Nam Á
Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………

Bên B: Điện Máy Xanh
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/18P ngày 18/7/2018 đã kê khai vào kỳ Quý 3/2018 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu TU/18P ngày 28/08/2018, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Máy tính bàn PC LG

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

Thành tiền

1

2 3 4 5

6=4×5

01

Máy tính bàn PC LG

bộ

05 10.000.000

50.000.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

Thành tiền

1

2 3 4 5

6=4×5

01

Máy tính bàn PC LG

bộ

05 12.000.000

60.000000

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

b/ Mẫu biên bản điều chỉnh sai tên và địa chỉ của công ty

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số …/…………. Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 01 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2018, tại văn phòng Công ty TNHH Kế toán Đông Nam Á, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH Kế toán Đông Nam Á
Do ông: ……………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………….

Bên B: …………………………………………….
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 012054, ký hiệu TU/18P ngày 05/07/2018 đã kê khai vào kỳ Quý 3/2018, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: 264 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Thì trên đây là 2 phần mà nhiều người hay bị sai nhất. Mình hướng dẫn lại và có để mẫu để các bạn có thể tham khảo và làm theo cho chính xác. Dưới đây mình sẽ gửi file để các bạn tiện tải về mà sử dụng nhé!

2/ Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn file Word

Để tải mẫu điều chỉnh hóa đơn file word, bạn có thể tải về khi nhấn vào nút dưới đây!

tai-ve

Chúc bạn thành công!

> Xem thêm:

[Chia sẻ] Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (excel)

Mẫu C70A-HD về đề nghị giải quyết hưởng chế độ đau ốm (mới nhất)